jtemplate.ru - free templates joomla

7 PRINCIPA DRUŠTVENIH BIZNISA U BOSNI I HERCEGOVINI
1
Primarna svrha
Svrha ili cilj društvenog biznisa je smanjenje siromaštva ili djelovanje na jedan ili više problema (obrazovanje, zdravlje, kultura, umjetnost, zaštita okoliša, zaštita ugroženih grupa, socijalna pitanja i sl.) koji prijete pojedincima i društvima, a ne maksimiziranje profita za pojedinca. Dakle, primarna svrha ovakve firme je društveni impakt.
2
Ekonomska aktivnost
Društveni biznisi ne ovise o donacijama. To su firme koji proizvode robe i/ili usluge konstantno i kroz duži vremenski period odakle osiguravaju svoju finacijsku i ekonomsku samoodrživost.
3
Povrat na investiciju
Impakt investitori i drugi investitori ulažu u društvene biznise jer kroz investiciju žele ostvariti impakt i skromni finansijski povrat na investiciju. Društveni biznisi ostvarivanjem impakta i viška prihoda nad rashodima investitorima osiguravaju traženi impakt i finansijski povrat.
4
Raspodjela dobiti
Nakon servisiranja svih obaveza i reinvesticija, minimum 51% dividende se koristi za društveno dobro.
5
Očuvanje okoliša
Za vrijeme vršenja svojih poslovnih aktivnosti društveni biznisi pažljivo brinu o okolišu.
6
Radna snaga
Radna snaga je plaćena unutar industrijskog prosjeka, s tim da radnici uživaju iste ili bolje radne uvjete.
7
Poštenje
Društveni poduzetnici uvijek pošteno posluju. U slučaju kada prestaju obavljati djelatnost, imovinu koju su dobili kao donaciju poklanjaju u vlasništvo drugog društvenog biznisa, neprofitne organizacije ili općine koja će je upotrijebiti u javnom interesu.

Mladi vam pričaju

Ostale priče

Mozaik`s Storyteller

  • Mozaik Supporting Flood Relief

    Mozaik Supporting Flood Relief
    From 15th to 17th of May in Sarajevo, Mozaik Foundation hosted European Foundation Centre's Annual…
    Wednesday, 23 July 2014
Other Stories