jtemplate.ru - free templates joomla

Nedjelja, 10. avgust 2014. 00:00

POZIV: Program malih grantova

U okviru Programa malih grantova otvoreno je PET poziva koji su namijenjeni:

-  Organizacijama sa teritorije cijele BiH;

-  Organizacijama civilnih žrtava rata;

-  Organizacijama žena registrovanih na teritoriji PRO-Budućnost gradova/opština/općina;

-  Vijećima roditelja sa teritorija PRO-Budućnsot gradova/opština/općina;

Vjerskim zajednicama i Međureligijskim odborima sa teritorija PRO-Budućnost gradova/opština/općina.

Ukupni fond Programa malih grantova za sve pozive u 2014. godini iznosi 76.850 KM.

Javni poziv za prijedloge projekata produžen je do 26. septembra 2014. godine.

Zainteresovane grupe/organizacije mogu prijaviti projekte online putem PRO-Budućnost web portala, klikom na sliku ispod.

Za prijavu projekata preuzmite Poziv za prijavu, a prije i u toku pisanja prijedloga projekta preporučujemo da pročitate Vodič Programa malih grantova koji će vam pružiti detaljnije infomacije o: a) korištenju online portala, b) kriterijma i načinima selekcije projekata, c) resursima koje možete da koristite tokom pisanja projekta.

Program malih grantova_Poziv za prijavu prijedloga projekata

Vodič za popunjavanje prijave prijedloga projekata za Program malih grantova

Mozaik vam priča