jtemplate.ru - free templates joomla

Nedjelja, 10. avgust 2014. 00:00

POZIV: PRO-Active Fond za projekte neformalnih grupa mladih

PRO-Active Fond za projekte mladih u 2014. godini iznosi 65.000 KM, a koji obezbjeđuje USAID kroz projekat PRO-Budućnost i Fondaciju Mozaik.

Javni poziv za prijedloge projekata produžen je do 26. septembra 2014. godine.

Odbor Mreže omladinskih banaka – MOBA koji je uspostavljen u okviru Projekta PRO-Budućnost će vršiti izbor najboljih projekata koji vode ka izgradnji pomirenja i povjerenja u ciljanim gradovima/opštinama/općinama. Rezultate konkursa Odbor MOBA-e objavit će do 15. oktobra 2014. godine.

Zainteresovani mladi mogu prijaviti projekte online putem PRO-Budućnost web portala, klikom na sliku ispod.

Za prijavu projekata preuzmite Poziv za prijavu, a na raspolaganju imate i detaljan vodič sa potrebnim informacijama te kontakt podacima koordinatora/ica PRO-Budućnost projekta koji vam mogu pomoći tokom procesa podnošenja prijave.

Pro-Active Fond_Poziv za prijavu prijedloga projekata

Vodič za popunjavanje prijave prijedloga projekata za Pro-Active Fond

 

 

Mozaik vam priča