jtemplate.ru - free templates joomla

7 PRINCIPA DRUŠTVENIH BIZNISA U BOSNI I HERCEGOVINI
1
Primarna svrha
Svrha ili cilj društvenog biznisa je smanjenje siromaštva ili djelovanje na jedan ili više problema (obrazovanje, zdravlje, kultura, umjetnost, zaštita okoliša, zaštita ugroženih grupa, socijalna pitanja i sl.) koji prijete pojedincima i društvima, a ne maksimiziranje profita za pojedinca. Dakle, primarna svrha ovakve firme je društveni impakt.
2
Ekonomska aktivnost
Društveni biznisi ne ovise o donacijama. To su firme koji proizvode robe i/ili usluge konstantno i kroz duži vremenski period odakle osiguravaju svoju finacijsku i ekonomsku samoodrživost.
3
Povrat na investiciju
Impakt investitori i drugi investitori ulažu u društvene biznise jer kroz investiciju žele ostvariti impakt i skromni finansijski povrat na investiciju. Društveni biznisi ostvarivanjem impakta i viška prihoda nad rashodima investitorima osiguravaju traženi impakt i finansijski povrat.
4
Raspodjela dobiti
Nakon servisiranja svih obaveza i reinvesticija, minimum 51% dividende se koristi za društveno dobro.
5
Očuvanje okoliša
Za vrijeme vršenja svojih poslovnih aktivnosti društveni biznisi pažljivo brinu o okolišu.
6
Radna snaga
Radna snaga je plaćena unutar industrijskog prosjeka, s tim da radnici uživaju iste ili bolje radne uvjete.
7
Poštenje
Društveni poduzetnici uvijek pošteno posluju. U slučaju kada prestaju obavljati djelatnost, imovinu koju su dobili kao donaciju poklanjaju u vlasništvo drugog društvenog biznisa, neprofitne organizacije ili općine koja će je upotrijebiti u javnom interesu.

Mladi vam pričaju

  • Imamo problem, odlična prilika!

    Imamo problem, odlična prilika!
    Kapljice klize niz prozore… stari hitovi Dine Merlina… 21. august, planina Vlašić čeka mlade iz…
    Subota, 29. avgust 2015.
Ostale priče

Mozaik vam priča

Ostale priče